Welkom

Welkom op de site van Human Excellence Solutions. Het bureau waar de mens centraal staat!
HE Solutions is een gespecialiseerde dienstverlener op het gebied van Interim Human Resources Management, Organisatie Verandering en Persoonlijke Coaching. Onze activiteiten zijn gericht op het stroomlijnen van organisaties door middel van het verbinden van persoonlijke waarden en organisatie waarden met als doel de organisatie als geheel te laten groeien. De houding en gedrag van het individu in de organisatie staat voor ons hierin centraal. Want excelleren is mensenwerk!

Wij zijn actief op de volgende expertise gebieden:

  • Interim HR Management

Bent u als HR Manager of Consultant op zoek naar een professionele coach of sparringspartner? Of heeft u behoefte aan hands on op een specifiek HRM terrein. HE Solutions verzorgt voor u maatwerk op diverse HR Management gebieden.

  • Organisatie Verandering

Het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen en succesvol implementeren van veranderingen vraagt om een integrale benadering van strategie, structuur- en cultuurelementen. Deze kunnen niet los van elkaar worden gezien. HE Solutions biedt expertises zodat een juiste wisselwerking tussen strategie, organisatiekunde en human resources activiteiten ontstaat, waardoor de kans op succes wordt vergroot.

  • Persoonlijke Coaching

Het verzorgen van kwalitatief hoogwaardige performance coaching, waarbij men op basis van gelijkwaardigheid, onderlinge interactie en op basis van een gedegen analyse inzicht verkrijgt in haar of zijn ontwikkelpunten, waardoor in de toekomst optimaal gepresteerd kan worden. Persoonlijke ontwikkeling en prestatie coaching staan hier centraal.